ANDERS DENKEN ANDERS DOEN. VRIJ ZIJN JEZELF TE KENNEN EN TE HANDELEN.
NIEUWE WEGEN ONTDEKKEN EN INSLAAN. VAN 0 TOT EINDRESULTAAT IN 5 SESSIES.

Het doel van de kunstenaar-coach is om het creatieve klimaat van de ondernemer en zijn/haar bedrijf te vergroten. Dit in een van tevoren afgesproken aantal sessies van ong. 2 uur.
Coaching is het eigen leren van de ondernemer te vergroten. Bewustwording te ontwikkelen van de situatie waarin deze zich bevindt. Helderheid te verschaffen in ideeŽn en mogelijkheden. Deze om te zetten in concrete zaken en daar verantwoording voor te nemen. Eventuele hobbels te vereffenen om zo tot een positief einddoel te komen. De kunstenaar-coach heeft een luisterende en spiegelende rol. De ondernemer heeft een actieve rol.

De eerste 5 kennismaking sessies (5 maal 2 uur) op eigen bedrijf en locatie bestaan uit:

1e sessie: intake gesprek en kijken wat precies de vraag is.
2e sessie: verdieping naar aanleiding van de 1e sessie.
3e sessie: evalueren en aanscherpen van de eerste 2 sessies.
4e sessie: een bezoek brengen aan het atelier van de betreffende kunstenaarcoach of een nader te bepalen andere locatie.
5e sessie: het in beeld brengen van de uitkomsten.
Van iedere sessie wordt een uitvoerig verslag gemaakt

Afhankelijk van uw vraag zijn vervolgsessies flexibel in te kopen. De inhoud wordt dan in overleg met u ingevuld.

Alle informatie tijdens en na de sessies wordt strikt persoonlijk behandeld.


Recentie door ondernemer geschreven.

Elbert heeft mij en ons geholpen het juiste inzicht te krijgen en adviezen aangereikt voor verbetering.

Voor mij persoonlijk geldt dat ik me beter bewust ben geworden dat ik mensen de ruimte moet geven, dat ik de verschillende sterktesen creativiteit van de teamleden beter moet leren inzien en benutten, en moet bouwen aan een hecht team.

Elbert heeft hier een goede bijdrage aan geleverd. bovendien waren de sessies altijd heel plezierig door Elberts ongeremde humor. En volgens mij is dat ook de kern van werken: doen waar je goed in bent en daar veel lol aan hebben. Dan komt het resultaat vanzelf.


Kunstenaarscoach is een initiatief van Kunstenlab Deventer, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en MKB Deventer. Meer informatie op www.ongezouten.nl