HOME

In deze virtuele Galerie kun je kennis maken met het leven, de kunst en werkzaamheden van Elbert Hop

PAPERCUTS AND LIGHT

Portait of Ona
Papercuts behind canvas with artificial light

Ik kan mij er echt geen idee van maken hoe de wereld in elkaar steekt. De illusies, het ongrijpbare, het licht de worsteling met materiaal geven mij soms een glimp van hoe het in elkaar zit. Al is het maar heel even.   

Elbert Hop

TEKENINGEN

Jongetje aangespoeld op het strand – EH

Wij bewegen ons in een flinterdun vliesje van licht. Dat ligt over de onmetelijke materie. Ik kijk naar mijn huid, de wereld. zo dun zo kwetsbaar. Daaronder is alles donker.

SCHILDERIJEN

Het flinterdunne vlies van licht dat over de vergankelijkheid ligt. Soms zie je het heel even. Schijnen achter de bomen. Bomen die staan als wakers van dat.

Maak vooral gebruik van mijn ervaring , kijk op de wereld en onbevangenheid als beeldend kunstenaar. Het kan je kijk op jouw zaken een boost geven. Bekijk de film over coaching door kunstenaars voor het bedrijfsleven. Voor meer informatie neem dan zeker contact met mij op!

Workshop ‘De kunst van het kijken’

Workshop ‘Kunst is kijken’ In deze intensieve workshop van een paar dagdelen gaan we als individu of in kleine groepjes wat maken. In Face 1 ga je je idee omzetten in een vorm. Het vergt veel concentratie en inzet om gedachte en vorm en doel bij elkaar te brengen. Al naar gelang de samenstelling en intensiteit van de groep wordt in meerdere sessies van een dagdeel hier aan gewerkt. Dan volgt Face 2. Afhankelijk van de wensen word een werkstuk op een ander dagdeel (middag, volgende dag of na een week gepresenteerd aan de groep. In een kringgesprek wordt deze gepresenteerd. De kring mag onder mijn begeleiding puur objectief reageren op datgene wat gepresenteerd wordt. Absoluut geen interpretaties. De maker(s) doet hier niet aan mee. De maker zit op enige afstand van de kring. Kijkt en beleeft hoe iedereen op het werk reageert. Maakt aantekeningen maar houd zijn of haar mond. Wanneer iedereen het er mee eens is dat er geen reële objectieve toevoegingen gemaakt worden ten aanzien van het gepresenteerde wordt deze sessie afgesloten. Dan volgt Face 3. Iedereen mag vrij associëren ten aanzien van het gepresenteerde. Als de groep besluit hiermee klaar te zijn volgt Face 4. De persoon of personen welke het werk hebben gemaakt kan naar aanleiding van zijn aantekeningen op Face1-2-3 gaan reageren. Zij komt eindelijk aan het woord. Komt het over wat ik heb proberen uit te drukken. Zijn mijn gedachtes dusdanig omgezet in een vorm die anderen kunnen begrijpen. Heb ik dingen niet gezien. Heb ik bepaalde reacties niet voorzien. Dan komt de afsluitende Fase 5. De gehele groep gaat gezamenlijk in vrije discussie over datgene wat in alle fases is voorbij gekomen. Om uiteindelijk te komen tot een verassende uitkomst waar niemand aan het begin van het hele proces ooit aan gedacht zou hebben gedacht. Veel hobbels en bobbels zijn terug gebracht tot een zo helder mogelijke uiteindelijke vorm.

Je leert je idee/doel om te zetten in een vorm. Zoveel mogelijk als individu objectief te kijken en te interpreteren. Een cirkel te creëren waarin zowel individu als groep vrij kunnen gedijen en anticiperen en interpreteren. Met als doel zo goed en helder mogelijk ideeën en plannen vorm te geven en uit te voeren.

Zeker in Overheidsinstellingen, de Zorg en Dienstensector is het een probleem om veranderingen om te zetten in heldere Jip en Janneke taal. Besluiten worden genomen die vaak bij uitvoering voor veel onduidelijkheid, onrust en onvrede zorgen. Dit zorgt voor afstand tussen bedenker en ontvanger. Als beleidsmakers veel meer leren om met een creatieve/kunstzinnige blik en benadering in het voortraject hun projecten en doelen vormgeven is de de kans van slagen veel groter. Het wordt dan beter ontvangen bij de betreffende groepen. Het is als het ware om complexiteit vooraf diepgaand aan te pakken en te onderzoeken alvorens om het vervolgens helder naar buiten te kunnen brengen. Complexiteit om te zetten naar no nonsens. Wat ‘Boven’ bedacht wordt-wordt ‘onder’ begrepen. Doormiddel van Kunst is kijken wordt op een natuurlijke manier een brug geslagen tussen bedenken achter een bureau en humane realiteit. Het gaat dan bij de uiteindelijk vorm/uitvoering niet meer om ‘boven’ of ‘onder’ maar om het samen.